Varstvo zasebnosti – Božičkov gaj

Varstvo zasebnosti

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

 

 1. Uvod

Varovanje zasebnosti posameznika so predstavljeni kot splošni pogoji varovanja in obdelave osebnih podatkov in veljajo za spletno mesto – stran bozickovgaj.si (v nadaljevanju kot »splošni pogoji«).

 1. Upravljalec osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov zbranih in obdelanih v povezavi z uporabo spletne strani bozickovgaj.si je podjetje MICE d.o.o.

Z nami lahko stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kontakt: info@bozickovgaj.si

 1. Privolitev mladoletne osebe v zvezi s storitvami informacijske družbe

Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka. Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom. Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

 1. Posamezniki katerih osebni podatki se obdelujejo

Predmetni splošni pogoji se nanašajo na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov uporabnikov spletne strani www.bozickovgaj.si.

 1. Kategorije obdelovanih osebnih podatkov, namen obdelave in pravna podlaga za obdelavo

Katere osebne podatke zbiramo?

Zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, ki nam jih aktivno posredujete preko spletnega mesta www.bozickovgaj.si 

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke obdelujemo le za določene, izrecne in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na noben način, ki ni združljiv s temi nameni. Takšen namen je lahko odgovor na vaše povpraševanje, izvajanje naročila oz. obravnava vaše zahteve, ki ste nam jo posredovali preko spletne strani www.bozickovgaj.si, izboljšanje vašega obiska na spletnem mestu, izboljšanje naših izdelkov in storitev na splošno, ponudbo storitev in trženjske akcije. Posredovanje fotografije otrok se uporabljajo izključno za pripravo personalizacije produkta.

Kakšne so pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov?

V skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov lahko vaše osebne podatke obdelujemo:

 • če ste privolili v obdelavo osebnih podatkov;
 • če je to potrebno zato, da lahko sklenemo in/ali izpolnimo pogodbo z vami (vse v skladu s 6/1-b. členom GDPR);
 • če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva MICE d.o.o. ali druga tretja oseba, vse skladno s 6/1-f. členom GDPR – npr. za potrebe neposrednega trženja oz. pošiljanja e-pošte (npr. za namen obveščanja posameznikov o ugodnostih in naših novostih, zagotavljanja podpore strankam, pošiljanja vabil na predstavitve novih storitev in produktov, vabila na dogodke, novih nakupnih možnostih, itd.),
 • če to zahteva zakon (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).
 1. Prejemniki oz. kategorije prejemnikov osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen zgolj na tiste posameznike, ki se z njimi morajo seznaniti, da lahko opravijo svoje delovne ali pogodbene obveznosti. Glede na namene za katere MICE d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke, lahko le-te za posamezne namene posredujemo oz. razkrijemo vaše osebne podatke naslednjim kategorijam prejemnikov osebnih podatkov:

 1. pooblaščeni delavci v podjetju MICE d.o.o.;
 2. našim pogodbenim izvajalcem (naši pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov), od katerih vedno zahtevamo, da vedno ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, politiko varstva osebnih podatkov ter posvečajo veliko pozornosti zaupnosti vaših osebnih podatkov:
  • oglaševalske, marketinške in promocijske agencije in ponudniki storitev npr. Google (Google- samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Google AdWords, identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene analiz v programu Google Analytics; Facebook – samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Facebook Custom Audiences in podobne, kar nam pomaga izvesti in analizirati učinkovitost naših akcij in promocij.
  • podjetja, ki opravljajo druge storitve za MICE d.o.o. ali v imenu podjetja MICE d.o.o. (npr. zunanji ponudniki storitev, povezanih z IT, računovodski servisi, odvetniške pisarne ipd.)
 3. drugim tretjim osebam:
  • kadar to zahteva zakon ali je zakonito potrebno za zaščito pravic podjetja MICE d.o.o.;
  • kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja skladnosti z zakoni, zahtevami organov, sodno odredbo, pravnimi postopki, obveznostmi, povezano s poročanjem in vlaganjem informacij organom itd;
  • zaradi zaščite pravic, lastnine ali varnosti podjetja MICE d.o.o. in/ali njenih strank.

Naši poslovni partnerji, smejo vaše osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

 

 1. Rok hrambe

Vaše osebne podatke bomo hranili v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Hranili jih bomo samo toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo, ali za ravnanje v skladu z zakonom. Ko obdelava vaših osebnih podatkov ni več potrebna, vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo ali anonimiziramo, tako da jih ni več mogoče povezati s posameznikom (razen v kolikor moramo vaše osebne podatke hraniti zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonskimi obveznostmi npr. osebni podatki vsebovani v pogodbah, komunikaciji, poslovnih pismih, računih so lahko podvrženi obveznosti hrambe do 10 let). Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo do vašega preklica. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa z vami, pa hranimo za čas trajanja pogodbenega odnosa in še 5 let po njenem prenehanju (kolikor znaša splošni zastaralni rok).

 1. Vaše Pravice

V kolikor ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vaše soglasje prekličete s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete po e-pošti info@bozickovgaj.si neposredno pisno na zapisnik pri DPO na sedežu našega podjetja ali na drug način, objavljen na naši spletni strani. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov lahko povzroči, da vam MICE d.o.o., d.o.o. po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo mogla nuditi posamezne ali več svojih storitev, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi. Z namenom zagotavljanja in uresničevanja vaših pravic lahko vedno kontaktirate našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO), ki bo poskrbela za neposredno uresničevanje vaših šestih temeljnih pravic:

 1. Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov (15. člen GDPR):

imate lahko pravico, da od nas zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in če jih, lahko od nas zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o dostopu, ki med drugim vključujejo namene obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki. Kljub navedenemu, to ni vaša absolutna pravica, in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico dostopa do podatkov. Imate pravico pridobiti kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave. Za vse nadaljnje kopije, ki bi jih zahtevali, vam lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju nastalih administrativnih stroškov;

 1. Pravica do popravka svojih osebnih podatkov:
  če v osebnih podatkih najdete kakšno napako, ali če se vam zdijo nepopolni ali napačni, imate pravico, da od nas zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov. Odvisno od namena obdelave, imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 2. Pravica do izbrisa vaših osebnih podatkov:
  če ne želite več, da hranimo vaše osebne podatke oz. ne obstaja več namen, zaradi katerega smo jih zbirali ali je potekel rok za hranjenje takšnih osebnih podatkov, imate pod določenimi pogoji pravico, da od nas zahtevate izbris vaših osebnih podatkov, upravljalec pa bo imel obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati;
 3. Pravica do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov:
  pod določenimi pogoji imate pravico, da od nas zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V tem primeru bodo zadevni osebni podatki označeni in jih upravljalec lahko obdeluje le za določene namene.
 4. Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov:
  pod določenimi pogoji imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in imate pravico, da te podatke brez našega oviranja posredujete drugemu upravljalcu;
 5. Pravica do ugovora:
  pod določenimi pogoji imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ali kadar se vaši podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, kadar koli ugovarjate (nasprotujete) obdelavi osebnih podatkov. Upravljalec ima v tem primeru obveznosti, da preneha obdelovati vaše osebne podatke. V kolikor vaše osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja, imate nadalje pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi za namene takega trženja, ali zgolj avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

V skladu s zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ali drugo veljavno zakonodajo.

 

 1. Oblikovanje profilov

Določene podatke uporabljamo za ovrednotenje oziroma oceno, kakšna vsebina komunikacije bi bila za vas najbolj zanimiva in koristna. S tem želimo povečati možnost, da vam predstavimo čim bolj relevantne produkte ali storitve. S tem namenom posameznike lahko razvrščamo v različne skupine (profile), s katerimi komuniciramo različno oziroma prilagojeno (individualizirano). To pomeni, da različne skupine (profili) posameznikov prejemajo tržna sporočila z različno vsebino, lahko tudi vključno z nakupnimi pogoji (npr. popusti ali plačilni pogoji). Pri razvrščanju posameznikov v skupine (profile) lahko spremljamo, beležimo in uporabljamo tudi odziv posameznika na tržna sporočila, npr. odpiranje e-poštnih sporočil, kliki na povezave, čas, ki ga posameznik preživi na določeni povezavi ipd.

 

 1. Pooblaščena oseba z varstvo podatkov – DPO

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov – DPO na neodvisen način zagotavlja, da MICE d.o.o. pravilno uporablja predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov vas posameznikov. Mandat in osnovna naloga DPO je zagotoviti, da MICE d.o.o. kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje svoje obveznosti glede varstva podatkov in da so posamezniki, na katere se podatki nanašajo, obveščeni o svojih pravicah in obveznostih v skladu z Uredbo EU 2016/679 (GDPR) in vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov ima naslednje naloge:

 • obveščanje upravljalca ali obdelovalca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Unije ali prava države članice o varstvu podatkov;
 • spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Unije ali prava države članice o varstvu podatkov in politikami upravljalca ali obdelovalca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem osebja, vključenega v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
 • svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje njenega izvajanja v skladu s 35. členom GDPR;
 • sodelovanje z nadzornim organom (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije);
 • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem iz 36. člena, in, kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve.

Informacije o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov pri podjetju MICE d.o.o. in njeni kontaktni podatki se nahajajo v 2. točki predmetnega obvestila o zasebnosti.

 1. Varovanje vaših osebnih podatkov

MICE d.o.o. uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti. Vsi ukrepi so oblikovani ob upoštevanju lastne IT infrastrukture, možnega vpliva na vašo zasebnost in stroškov ter v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in prakso. Pogodbeni obdelovalci bodo obdelovali vaše osebne podatke samo, če bodo upoštevali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

 1. Veljavnost in spremembe splošnih pogojev varovanja in obdelave osebnih podatkov

Predmetni pogoji obdelave veljajo in se uporabljajo od 27. novembra 2020.

Ob implementaciji novih tehnologij ali ponudbi dodatnih storitev se lahko pokaže tudi potreba po spremembi in dopolnitvi/posodobitvi predmetnih splošnih pogojev varovanja in obdelave osebnih podatkov, zato si MICE d.o.o. pridržuje pravico, da le-te kadarkoli spremeni/dopolni. Vse spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev bodo objavljene na spletni strani www.bozickovgaj.si oz. boste o spremembi obveščeni na drug primeren način.